Школа данас

ДЕФИНИСАЊЕ МИСИЈЕ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ"

Занимљива, динамична и подстицајна атмосфера за рад у школи усмерава ученике, наставнике и родитеље у правцу напредовања у постигнућу и сазнавању.

Добри међуљудски односи, толеранција и подршка, основна су претпоставка добре сарадње на свим нивоима.

ДЕФИНИСАЊЕ ВИЗИЈЕ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
Залажемо се да у наредне три године постанемо школа у коју деца радо долазе, јер је настава осмишљена тако да одговара интересовањима и потребама ученика, наставника и родитеља. Квалитетни планови активности и савремени приступи процесу учења довешће нас до бољих резултата и задовољства у процесу сазнавања.

Врата наше школе остају широм отворена за све људе добре воље,који су спремни да понуде идеје, средства или да учествују у заједничком раду и дружењу.

 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК
У данашњим условима школа организује активности и мимо наставе у класичном смислу, продужени боравак, као облик организовања активности за поједине васпитне групе. Продужени боравак мора бити место за развој интелектуалних, моралних и креативних способности. Основни смисао је како најрационалније организовати време после редовних часова у школи. Време мора бити подељено на: учење, вежбање, одмор, рекреацију и разноврсне активности. Све то треба да се одвија без стресова и конфликата.

 

СПЕЦИФИЧНОСТИ НАШЕ ШКОЛЕ
– Три страна језика / енглески, руски, немачки /;

– библиотека са преко 23 000 књига;

– добро опремљен центар за информатику;

 

НАШЕ СНАГЕ
– позитивна атмосфера у школи;

– вредни и пожртвовани професори спремни да помогну млађим колегама ,

– наставници – ентузиjасти који се труде да се приближе ученицима и приволе их на рад;

– сјајни, амбициозни и вредни ученици, сарадња са њима ;

– добра организација рада школе;

– организован друштвени живот ученика;

– стално настојање да се школа и рад унапреде;

– отворен однос према колегама и директору;

– одлични резултати на такмичењима;

– успешан рад са мешовитом структуром ученика / ромска, домска деца…/

– педагошко-психолошка служба помаже у раду са децом и у конфликтним ситуацијама;

-доста времена се посвећује ученицима/ позориште, биоскоп, приредбе,такмичења/

Сазнајте више

Историјат школе

 

     Пре двадесетак година под заједничким кровом нашле су се две школе. Ученици некадашње ОШ „ Максим Горки “ и ОШ „ Доситеј Обрадовић “наставили су основно образовање у новооснованој школи, која ће носити назив српског просветитеља. Одлуку о оснивању нове школе донела је Влада Републике Србије (05 број 022-9305/2002 од 20. јуна 2002; „ Службени гласник “бр. 37/2002). Нова школа задржала је и унапредила већ развијене облике рада.

 

Историјат  ОШ „ Доситеј Обрадовић “

 

      Некадашња ОШ „ Доситеј Обрадовић “ основана је далеке 1927. године. Тадашњи министар просвете Милан Грол званично је отворио врата „ Школе на Душановцу “1928, која је тада имала 12 одељења и 693 ученика. У оквиру школе постојало је  обданиште и амбуланта. „ Школа на Душановцу “ је 1931. постала ОШ „ Доситеј Обрадовић “. Радила је у три смене. Хор ове школе је 1933. имао част да одржи концерт на Радио Београду, а низали су се и успеси ученика у ликовној, историјској и литерарној секцији.У новој школи покренут је и лист „ Будућност “ 1956/7. који је био најстарији школски лист у земљи, а три године касније школа је добила и сопствену штампарију. Овај школски лист је 1971. добио Октобарску награду града Београда, као и „ Политикину “награду на конкурсу           „ Тражимо најбољи школски лист “. Појединачне Октобарске награде освојене су 1970. и 1973, као и награда УНИЦЕФ-а.

     Нова школска зграда са парним грејањем, светлим кабинетима и фискултурном салом почела је са радом 1962. На бројним ликовним и литерарним конкурсима ученици су се истицали својим радовима ( „ Змај “, „ Ластавица “ ), а историјска секција имала је сопствени школски музеј. Млади математичари су готово сваке године стизали до савезног нивоа. Понос ученика и наставника одувек је била изузетно богата библиотека. Посебна пажња је посвећена уређењу школске зграде и парка, па је школа 1974. добила Плакету  града Београда, а Скупштина града доделила је награду „ Доситеј Обрадовић “за значајна појединачна достигнућа у области просветно-педагошког рада. Школа је сарађивала са бројним школама из земље и иностранства, а најдуже са ОШ „ Иван Мажуранић “из Загреба. 

 

     Историјат ОШ „ Максим Горки “

 

     Основна школа „ Максим Горки “основана је Одлуком Народног одбора општине

 „ Вождовац “ 28.06. 1958, а укинута одлуком Владе Републике Србије 28. 06. 2002. Изградња школске зграде почела је 1956, а на седници Савета за просвету 10. јуна 1957. године донета је одлука да се школа назове „ Максим Горки “. Формирана су 34 одељења са укупно 1135 ученика. Школа је имала 12 учионица и радила је у три смене.

     Руски језик се учио од првог разреда са шест часова недељно, а енглески језик факултативно.  На свечаности поводом Дана школе 28.03. 1959. откривена је биста руског писца Максима Горког, рад вајара Дејана Богдановића. Савет за просвету НР Србије прогласио је школу огледном, актом бр. 5072/1 од 26.08.1959. Школа је међу првима увела педагошко-психолошку службу. Од самог оснивања штићеници Дома за незбринуту децу

 „ Моша Пијаде “ били су њени ученици.

     Доградња школске зграде завршена је 1971. и тада су се стекли услови за извођење целодневне наставе за све ученике од првог до осмог разреда, у специјализованим учионицама и кабинетима. У марту 1972. почео је да излази школски лист. Школа је 1965. године добила награду Београда „ Доситеј Обрадовић “, а 1985. Плакету општине Вождовац. У току једне школске године ученици и наставници су добили око 160 награда, а посебно је била успешна 1987. година, када је школи уручено признање „ Младост Вождовца “и похвала Републичке конференције ССРН-а, за изузетне резултате постигнуте у петогодишњој акцији „ Унапредимо животну средину “. Додељене су и Октобарске награде Тамари Ратковић, Ивану Тописировићу и Сари Белеслин. Наредне године школи је додељена још једна Октобарска награда за најбољи пионирски одред. Рачунарство и информатика је уведено 1988. године. Целодневна настава за ученике од трећег до осмог разреда угашена је 1991.

     Школске 2001/2002. је, уз одобрење Министарства просвете, почело са радом билингвално одељење.

     Значајне јубилеје за српски народ ( 400-годишњицу спаљивања моштију Светог Саве 19.05.1994. и 800-годишњицу манастира Хиландара 04.12.1998)  ученици и наставници су достојно обележили.

    Као репрезентативну београдску школу посећују је високе иностране делегације из Индије, СССР-а, Француске, Пољске, Холандије, Алжира, Румуније, Бугарске, Америке…

     Захваљујући вредним ентузијастима, наставницима и ђацима, новооснована школа

 „ Доситеј Обрадовић “  удруженим снагама и квалитетима обе школе ( некадашње

ОШ „ Доситеј Обрадовић “  и ОШ „ Максим Горки “ ) почела је да ниже значајне успехе,

 како пре двадесет и једну  годину, тако и данас.

 

 

 

КРАТАК ИСТОРИЈАТ РАДА ОШ "МАКСИМ ГОРКИ"

 

ОШ ” Максим Горки” основана је Одлуком Народног одбора општине Вождовац 28. 6. 1958. године, а укинута Одлуком Владе Републике Србије 28. 6. 2002.
Изградња школске зграде је почела 1956. године. На седници Савета за просвету 10. јуна 1957.године донета је одлука да се школа назове “Максим Горки”. Прва седница Наставничког већа одржана је 1.9.1958. године. Формирана су 34 одељења са укупно 1135 ученика. Школа је имала 12 учионица и радила је у три смене.
Руски језик се учио од првог разреда са 6 часова недељно.
На свечаности поводом Дана школе 28. 3. 1959. године откривена је биста Максима Горког , рад вајара Дејана Богдановића.Савет за просвету НР Србије актом број 5072/1 од 26. 8. 1959. године проглашава школу огледном.
Школа је међу првима увела педагошко-психолошку службу. Од самог почетка штићеници дома “Моша Пијаде” су њени ученици.
Доградња школске зграде је завршена 1971. године и тада су се стекли услови за увођење целодневне наставе за све ученике од првог до осмог разреда у специјализованим учионицама и кабинетима . И даље се изводила експериментална настава руског језика, а енглески језик се учио факултативно..
У марту 1972. године почиње да излази школски лист.
Током свих година у школи су се поред редовне наставе, одвијале и друге активности. Квалитетан рад је брзо донео и одличне резултате.Од најзначајнијих признања за достигнуће у области просветно-педагошког рада, школа је 1965. године добила награду Београда “Доситеј Обрадовић”, а 1985.године Плакету општине Вождовац. Ученици и наставници су умели да добију и по 160 награда у току једне школске године/ у просеку је сваки четврти ученик имао по једно признање/. Посебно је плодна била 1987. година. Тада је добијена награда “Младост Вождовца”, похвала Републичке конференције ССРН- а за изузетне резултате постигнуте у петогодишњој акцији “Унапредимо животну средину “, додељене су и Октобарске награде Тамари Ратковић ,Ивану Тописировићу и Сари Белеслин.И наредне године школи је додељена још једна Октобарска награда за Најбољи пионирски одред за школску 1987/88. годину.
Рачунарство и информатика је уведено 1988. године.

Целодневна настава за ученике од трећег до осмог разреда угашена је 1991. године.
Школске 2001/2002. године је, уз одобрење Министарства просвете , почело са радом огледно билингвално одељење.
Значајне јубилеје за српски народ- 400 годишњицу спаљивања моштију светог Саве 19.5.1994. и 800 годишњицу манастира Хиландара 4.12.1998. – наставници и ученици школе су достојно обележили.
Школа се бавила и хуманитарним радом. Једна од најзначајнијих акција је ”Нису сами ” – помоћ и изградња куће тринаесточланој породици Симић из села Лесковца, општина Клина.
Као репрезентативну београдску школу посећују је високе иностране делегације из Индије, СССР-а, Француске, Пољске, Холандије, Алжира, Румуније, Бугарске ,УАР, Америке.

 

i

Вести

Општинско такмичење из математике

Општинско такмичење из математике

Oпштинско такмичењe из математике   На општинском такмичењу из математике одржаном 10.2.2024. године наши ученици постигли су одличне резултате и пласирали се на градско такмичење. Трећи разред: место – Филип Перишић III -1 место – Реља Обрадовић III - 3 место –...

УГЛЕДНИ ЧАС У 4-1 ( ПРИРОДА И ДРУШТВО И ИСТОРИЈА)

УГЛЕДНИ ЧАС У 4-1 ( ПРИРОДА И ДРУШТВО И ИСТОРИЈА)

У одељењу 4/1 наставницa разредне наставе Душка Милић и наставница историје Гордана Стојић одржале су Угледни час на тему Србија у доба Немањића. Ученици су упознали наставницу историје. У раду по група решавали су квиз, учествовали у решавању осмосмерке, поновили су...

УЧЕНИКА

СЕКЦИЈА

Будимо у контакту

Адреса: ВОЈИСЛАВА НАНОВИЋА 2, ВОЖДОВАЦ

Телефон: 011/644-67-38

Email: direktor.dobradovic@mts.rs