Наставно особље

Виши разреди

Српски језик

Зорица Мича

Оливера Дамјановић

Драгана Кресовић

 

Страни језици

Татјана Ћосић – Енглески језик

Светлана Перовић – Енглески језик

Адријана Алексић – Енглески језик

Соња Богуновић – Немачки језик

Сања Кандолф – Руски језик

 

Ликовна култура

Ана Илић Јовичић

 

Музичка култура

Ана Симоновић

 

Историја

Гордана Стојић

 

Географија

Маријана Петровић Мурић

Срђан Протић

Физика

Јасна Цветковић

Математика

Слободан Батаковић

Наташа Јованчић

 

Биологија

Бранкица Милошевић

 

Хемија

Љиљана Златковић

 

Техника и технологија

Лидија Крсмановић

Никола Спиридоновић

Јасна Цветковић

 

Информатика и рачунарство

Лидија Крсмановић

Никола Спиридоновић

 

Физичко и здравствено васпитање

Владимир Петровић

Богдан Обрадовић – Обавезна физичка активност

 

Ана Симоновић – Хор и оркестар

 

Изборна настава

Мирослав Радовановић – Верска настава

Гордана Стојић – Грађанско васпитање

Ана Симоновић – Грађанско васпитање

Адријана Алексић – Грађанско васпитање

Драгана Кресовић – Грађанско васпитање

 

Слободне наставне активности

Ана Илић Јовичић –Уметност и креативност

Гордана Стојић – Филозофија са децом

Оливера Дамјановић – Од игре до позорнице

Богдан Обрадовић – Вежбањем до здравља

Драгана Кресовић – Медијска писменост

Никола Спиридоновић – Саобраћајна култура

 

Нижи разреди

1/ 1  Мирјана Максимовић

1/2  Златко Тусић

1/3  Милица Николић

 

2/1  Соња Јерковић

2/2  Биљана Вељковић

2/3  Силвана Крчмар

 

3/1  Зорана Милосављевић

3/2  Тамара Сандуловић

3/3  Јована Бањац

 

 

4/1  Душка Милић

4/2  Милица Милић

4/3 Марија Белопавловић

 

Комбиновано одељење за ученике са сметњама у развоју:

Даница Гвозденовић

 

Продужени боравак:

Славица Мугвиза, Весна Дробњак, Весна Милић,

Маргарета Бијелић, Катарина Ђурић, Невена Арсенијевић,