ПРОЈЕКАТ

ПРОЈЕКАТ 3. РАЗРЕДА „ВАСКРШЊА ЧАРОЛИЈА

ЦИЉ ПРОЈЕКТА

ПРЕДМЕТИ

– Усвајање знања о празницима, обележјима празника, значају празника за породицу, обичаја о Васкрсу и прихватању различитости и развијање толеранције.

– Упознавање са народним обичајима и традицијом, породичним верским празницима, усвајање информација о општим и породичним празницима који се прослављају код нас, развијање иницијативе предузетничке способности, сарадње и комуникације, оспособити ученика да украшава и преви декоративне предмете.

– Развијање љубави према националној културној баштини хришћанских обичаја

– Уочавање важности наших хришћанских празника

– Очување традиционалних вредности наше културе

– Развијање позитивне климе у одељењу

– Развијање маште и креативности

– Развијати рад у групи и пару

– Преношење искуства са старијих на млађе

– Васкрс некад и сад

– српски језик

– математика

– ликовна култура.

– природа и друштво

– музичка култура

– верска настава

– грађанско васпитање

– час одељењског старешине

 

РЕАЛИЗАТОРИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Разредно веће 3. разреда

 април 2024.

КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА

ИСХОДИ И ПРОДУКТИ

– На часу српског језика, са ученицима водио се разговор о Васкрсу. Објашњење о каквом је празнику реч. Читање текстова о Васкрсу.

– Музичка култура: певање песама о овом празнику.

– Ликовна култура: фарбање јаја, прављење, корпица, зека, пилића шаргарепица

-Математика:  примена знања –  текстуални задаци са сабирањем, одузимањем, множењем и дељењем, решавање осмосмерке

– Грађанско васпитање: празници у оквиру породице

– Верска настава: Прича о Васкрсу

– Природа и друштво: Значај празника,

обичаји везани за Васкрс, Васкрс некад и сад

 

Како сваки празник има своје обележје, тако су ученици шарали јаја и осликавали разним техникама.

Ученици су цртати корпу са Васкршњим јајима. У оквиру ове ликовне активности повезали смо садржаје ликовне културе са садржајима из математике: линије и облици, као и садржајe природе и друштва о значају празника и њиховим обележјима.

Током овог пројекта, ученици су стекли нова искуства, неговали своју културну баштину, развили свест и осећај о традиционалним вредностима, упознали своју веру и обичаје.

Исходи:

– развијање свести о празницима

– развијање одговорности према себи, другима, заједници

– комуникација, сарадња, саосећајње и одговорност у групи и заједници.

– ученици читају књижевна дела, разумеју текст који читају

Продукти:

– фарбана јаја

– разне корпице за јаја,

– зеке од вате, пасуља, пиринча

– пано на тему Васкрса – изложба дечијих радова

– певање песама