ПРОЈЕКАТ

SELFI PROJEKAT

Пројекат СЕЛФИ У складу са Планом приоритетних циљева и активности свих органа државне управе и служби Владе за унапређење ИТ сектора у Србији и Акционим планом за спровођење програма Владе, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у сарадњи са ресорним министарством развио је обуку под називом Обука запослених у основним и средњим школама за примену инструмента за самовредновање и процену дигиталних капацитета школе – Селфи. Наша школа део је пројекта. Обука има за циљ да олакша школама да планирају и реализују самовредновање дигиталне зрелости школа уз помоћ Селфи инструмента. Шта школа добија учешћем?

  • Снимак тренутног стања развоја кроз конкретан извештај који укључује графиконе и препоруке. Инструмент за процену сопствене праксе је заснован на резултатима научних истраживања и искуствима из образовне праксе.
  • Подаци добијени коришћењем Селфи инструмента могу да помогну да се увиди оствареност стандарда 6.2. Правилника о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС, 81/17 – Просветни гласник“, бр. 14/2018).

 

  • Прилику за самопроцену која укључује директоре, наставнике и ученике (лични подаци се не прикупљају).
  • Сви учесници добијају сертификат о учешћу (електронски беџ) који издаје Заједнички истраживачки центар Европске комисије (Joint Research Centre)