Blog

Савети за родитеље

ЗАВРШНИ ИСПИТ 2023-2024.ГОД.

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 20240-2024. ГОДИНУ

Календар активности за спровођење завршног испиа на крају основноги образовања и васпитања за школску 2023/2024. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску  2024/2025. годину

Преузми

Упутство за ученике и родитеље, однонсно друге законске заступнике ученика

Преузми

Обавештење о упису првака за школску 2024/25. годину

Преузми

Обавештење за ученике 8. разреда пробни завршни испит

Преузми

Распоред Отворених врата за школску2023-2024 годину

Преузми

Распоред писмених задатака и контролних вежби (дужих од 15 мин), за друго полугодиште школске 20232024.год. – други циклус

Преузми

Распоред писмених задатака и контролних вежби (дужих од 15 мин), за друго полугодиште школске 20232024.год. – први циклус

Преузми

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ И ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025. ГОДИНУ

Преузми

Критеријуми оцењивања за други разред

Преузми

Критеријуми оцењивања за трећи разред

Преузми

Критеријуми оцењивања за четврти разред

Преузми

Kритеријуми оцењивања – Српски језик

Преузми

Kритеријуми оцењивања – Математика

Преузми

Kритеријуми оцењивања – Страни језици

Преузми

Kритеријуми оцењивања – Биологија

Преузми

Kритеријуми оцењивања – Историја

Преузми

Kритеријуми оцењивања – Географија

Преузми

Kритеријуми оцењивања – Физика

Преузми

Kритеријуми оцењивања Техника и технологија

Преузми

Критеријуми оцењивања ученика – Информатика

Преузми

Kритеријуми оцењивања  -Музичка култура

Преузми

Kритеријуми оцењивања  – Ликовна култура

Преузми

 

Понуда за осигурање ученика и студената од последица несрећног случаја (незгоде) за школску 2023./2024.

Табела за одређивање трајног губитка опште радне способности (инвалидета) као последиценесрећног случаја

Допунски услови за осигурање ученика од последице несрећног случаја (незгоде)

Општи услови за осигурање лица од последица несрећног случаја (незгоде)

Информације за уговарача и осигуранике о карактеристикама улсуге осигурања ученика и студената од последица несрећног случаја (незгоде)

Распоред писмених задатака и контролних вежби (дужих од 15 мин), за прво полугодиште школске 2023/2024.год – млађи разреди

ПРЕУЗМИТЕ БРОШУРУ

Распоред писмених задатака и контролних вежби (дужих од 15 мин), за прво полугодиште школске 2023/2024.год – старији разреди

ПРЕУЗМИТЕ БРОШУРУ

ПРАВИЛНИК
о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 2023/2024. годину

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани родитељи,

На основу Закључка Владе Републике Србије и дописа Министарства просвете, школска година 2022/23., у делу који се односи на редовну наставу, завршава се у уторак, 6. јуна 2023.год.

Остале активности предвиђене Календаром и Годишњим планом рада школе оствариваће се од 7.06. до 20.6. 2023.год. како је и планирано, а све у најбољем интересу ученика. У овом периоду наставници ће бити у школи, по досадашњем распореду часова. У овом периоду у школи се остварују облици образовно – васпитног рада (допунска, додатна и припремна настава).

Приликом упознавања ученика и родитеља са предлогом закључне оцене (које наставници треба да утврде до 6.јуна 2023.год.), наставник даје и образложеље оцене, као и сугестије за ученика о томе на који начин могу, уколико желе да поправе оцену. Предлог закључне оцене и сугестије за поправљање (уколико постоји могућност) биће евидентиране кроз активности ученика у Е-дневнику.

Продужени боравак, као посебан облик образовно-васпитог рада организоваће се као и до сада, у складу са потребама родитеља.

Све активности које се односе на организацију и реализацију завршног испита за ученике осмог разреда, спроводе се у складу са годишњим планом.

Данијела Страхинић,

директор школе

Заједно против рака грлића материце