Обрада басни у Комбинованом одељењу за ученике са сметњама у развоју

Обрада басни

Увод: У складу са педагошким циљевима и потребама ученика у комбинованом одељењу, у току месеца фебруара смо спровели програм обраде басни. Овај програм је био осмишљен као холистички приступ који укључује читање, илустровање, израду маски животиња и драматизацију, са циљем лакшег усвајања градива и различитих вештина код ученика.

Методе читања басни: Почели смо читањем различитих басни прилагођених узрасту и способностима наших ученика. Овај корак је био кључан за разумевање теме, ликова и заплета.

Илустровање: Након читања сваке басне, ученици су имали прилику да илуструју кључне сцене или ликове. Ова активност подстакла је њихову креативност и способност визуелног изражавања.

Израда маски животиња: Следећи корак био је израда маски животиња које су се појављивале у баснама. Ово је био практичан начин да се ученици додатно повежу са ликовима из прича и да визуелно дочарају њихове особине.

Драматизација: Коначно, ученици су имали прилику да драматизују басне, користећи маске које су сами направили. Ова активност је омогућила ученицима да се додатно идентификују са ликовима, да развијају вештине говора, сарадње и емпатије.

Резултати: Холистичка метода обраде басни показала се веома ефикасном у нашем одељењу. Ученици су показали повећану мотивацију за учењем, развијали су креативност, побољшали способност концентрације и сарадње са вршњацима, увежбавали моторичке вештине. Приметно је било побољшање у разумевању и интерпретацији текста, као и у вербалној и невербалној комуникацији.

Закључак: Обрада басни кроз читање, илустровање, израду маски животиња и драматизацију представља ефикасан и забаван начин подучавања ученика са различитим тешкоћама у развоју и учењу. Ова метода олакшава усвајање градива и подстиче развој различитих вештина и способности код ученика. У будућности, планирамо наставити са применом оваквих холистичких приступа како бисмо даље унапредили образовно искуство наших ученика.

 

Дефектолог:

Даница Гвозденовић

Слично….

Keltsko selo

Keltsko selo

            Ученици другог и трећег разреда посетили су Келтско село  Посетиоцима Келтског села добродошлицу пружају...