РАСПОРЕД ПОДЕЛЕ КЊИЖИЦА

РАСПОРЕД ПОДЕЛЕ КЊИЖИЦА ЗА КРАЈ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

ПО ОДЕЉЕЊИМА

СРЕДА, 23.12.2020.ГОДИНЕ

У ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ

 

ОДЕЉЕЊЕ

ВРЕМЕ

IV-1

11:30 – 11:45

III-1

12:00 – 12:15

III-2

12:30  - 12:45

III-3

13:00 – 13:15

II-1

13:30 – 13:45

II-2

14:00 – 14:15

I-1

14:30 – 14:45

I-2

15:00 – 15:15

I-3

15:30 – 15:45

 

  

 

РАСПОРЕД ПОДЕЛЕ КЊИЖИЦА ЗА КРАЈ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

ПО ОДЕЉЕЊИМА

ЧЕТВРТАК,  24.12.2020. ГОДИНЕ

У ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ

 

ОДЕЉЕЊЕ

ВРЕМЕ

IV-2

09:30 – 09:45

V-1

10:00 – 10:15

V-2

10:30 – 10:45

V-3

11:00 – 11:15

VI-1

11:30 – 11:45

VI-2

12:00 – 12:15

VI-3

12:30 – 12:45

VII-1

13:00 – 13:15

VII-2

13:30 – 13:45

VIII-1

14:00 – 14:15

VIII-2

14:30 – 14:45

 

Данијела Страхинић, директор школе