Обавештење за родитеље / друге законске заступнике ученика који уписују средњу школу

Портал Моја средња школа представља платформу која Вам омогућава да извршите електронске услуге у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са изузетком музичких, балетских и специјалних школа.

Да бисте користили електронске услуге, потребно је да будете ауторизован корисник. Ауторизовани корисник може бити искључиво родитељ или други законски заступник који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику, путем налога на Порталу Мој есДневник. Односно, уколико имате налог на порталу Мој есДневник или имате налог на Националном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs, којим приступате порталу Мој есДневник, омогућене су следеће електронске услуге:

 1. подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита
 2. подношење приговора на резултате завршног испита
 3. подношење електронске листе жеља
 4. подношење електронске пријаве за упис у средњу школу

Налог на есДневнику можете добити од разредног старешине у основној школи, а налог на државном порталу за електронску идентификацију можете сами креирати регистровањем на eID.gov.rs.

Позивамо вас да, у складу са текућом епидемиолошком ситуацијом, а, пре свега, због здравља и безбедности, користите расположиве електронске услуге у вези са процедурама за упис у средњу школу. Свакако, све захтеве ћете моћи и на стари начин да поднесете, непосредно у школи.

http://www.mpn.gov.rs/online-prijave-za-polaganje-prijemog-ispita-u-specijalizovanim-odeljenjima-gimnazija-i-umetnickih-skola-od-12-do-15-aprila/

 

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/03/2021-KONKURS-ZA-UPIS-U-SREDNJU-SKOLU-tabelarni-pregled-final.pdf 

УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2020/2021.

Поштовани ученици осмог разреда и родитељи,

Завод за унапређење васпитања и образовања припремио је за ученике осмог разреда основне школе две  платформе за спремање завршног испита.

 

Образовна платформа „еЗбирка“  представља електронску збирку задатака из математике за ученике старијих разреда основне школе. Збирка садржи преко 12.000 задатака са решењима, груписаних по разредима и областима. Ученици могу решавати одређене задатке и тако се припремити за писмене вежбе, котролне задатке и завршни испит.

              О свим могућностма ове платформе можете се информисати на адреси:  http://ezbirka.matf.bg.ac.rs/?action=manual.

 

 


 

Образовна платформа „Завршни испит” садржи задатке из математике и српског језика намењене ученицима који се припремају за полагање завршног испита. Задаци су груписани по областима и нивоима и смештени су у базу података. Ученици имају могућност да провере и унапреде своје знање решавајући различите пробне тестове завршног испита, као и да вежбају задатке из тачно одређене области и са тачно одређеног нивоа. Посебно прилагођени задаци пружају могућност ученицима обухваћеним инклузијом да користе дигиталне технологије и унапреде своје знање.
            Упутство за коришћење платформе је доступно на адреси:  http://zavrsniispit.matf.bg.ac.rs/doc/uputstvo.pdf.

          Опширније информације о овим платформама можете пронаћи на адреси:
https://zuov.gov.rs/ucenje-na-daljinu-alati-za-pripremu-zavrsnog-prijemnog-ispita-gotovi-testovi/.

      

           Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије и „Просветни преглед“ су и ове године припремили и издали збирке задатака за припрему зaвршног испита на крају основног образовања.

           Из штампе су изашле Збирка задатака из математике, Збирка из српског (матерњег) језика и Збирка за припрему комбинованог теста  (са питањима и задацима из биологије, хемије, физике, историје и географије) и могу се набавити у свим књижарама „Просветног прегледа“ и дистрибутивној мрежи широм земље.

      

       Према Календару образовно-васпитног рада за школску 2020/21.годину, пробни завршни испит планиран је 26. и 27. марта 2021.године.

       Полагање завршног испита планирано је 23.,24. и 25.јуна 2021.године.

Избор средње школе

 

Крај основног образовања и упис у средњу школу важан је корак у професионалном развоју ученика и од великог је значаја за одређивање будућег занимања.

Добар избор средње школе је успешно усклађивање интересовања и могућности, које омогућава ученику да оствари сопствене потенцијале и задовољи своје потребе и жеље, чиме постаје мотивисанији и задовољнији.

 

Шта је важно за избор средње школе?

 • што боље упознавање себе, својих способности, особина, жеља, вредности...

СПОСОБНОСТИ – могућности, области у којима сте успешни

МОТИВАЦИЈА ЗА СТИЦАЊЕ ЗНАЊА – заинтересованост за наставак школовања

ИНТЕРЕСОВАЊА И СКЛОНОСТИ – оно што волите да радите, у чему уживате

ОСОБИНЕ ЛИЧНОСТИ – нпр. стрпљивост, друштвеност, прецизност, одлучност, креативност, уредност, динамичност, саосећајност..., важне за обављање одређених занимања

ВРЕДНОСТИ – оно што желите да постигнете на послу и што вам је на послу важно

ЗДРАВСТВЕНО СТАЊЕ – телесне карактеристике које могу бити препрека за обављање неког посла

 • што боље информисање о:
  • врстама средњих школа, мрежи образовних установа
  • образовним профилима
  • поенима потребним за упис
  • даљој проходности на више школе и факултете
  • различитим занимањима, њиховим захтевима и условима рада
  • могућностима запошљавања, потребама на тржишту рада

Како се можете информисати?

 • питајте своје предметне наставнике, одељенске старешине, школског педагога и психолога
 • разговарајте са родитељима, рођацима и пријатељима
 • посетите средње школе (већина организује дан отворених врата за будуће ученике)
 • посетите Центар за информисање и професионално саветовање (ЦИПС) Националне службе запошљавања
 • потражите брошуре средњих школа
 • потражите информације на интернету (већина школа има свој сајт са описима смерова)
 • набавите „Конкурс“ и „Информатор“ Просветног прегледа
 • проучите свој примерак „Водича за избор занимања“ Националне службе запошљавања
 • учествујте у активностима које школа организује у циљу професионалног информисања и усмеравања

 

Врсте средњих школа

 • гимназије: са друштвено-језичким и приридно-математичким смером, општег смера, војна гимназија, филолошка, математичка, гимназија за спортисте
 • средње стручне школе
 • средње уметничке школе: музичка, балетска, дизајнерска школа

Детаљан опис свих средњих школа и њихових смерова могу се наћи у „Конкурсу“ Просветног прегледа.

 

Израчунавање бодова

За израчунавање укупних бодова из школе потребне су просечне оцене на крају шестог, седмог и осмог разреда, од којих се свака помножи са 4. Максималан број бодова из школе је 60.

Број бодова који је претходних неколико година био потребан за упис у одређену средњу школу може се пронаћи у „Информатору“ Просветног прегледа.  Тај податак треба да послужи само као смерница, јер се сваке године мења зависно од броја пријављених ученика, њиховог успеха у школи и на завршном испиту!

 

Честе грешке у избору средње школе

 • близина школе као главни или једини критеријум
 • друштво из основне школе као главни или једини критеријум
 • жеља родитеља као главни или једини критеријум
 • тренутна популарност неке школе

 

Корисни контакти

 • Центар за информисање и професионално саветовање (ЦИПС) у Националној служби за запошљавање – Гундулићев венац 23, тел: 2929-207, www.nsz.gov.rs (планирање каријере)  и  www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs

У ЦИПС-у се може заказати индивидуално тестирање и саветовање ученика, последњег радног дана у месецу за наредни месец.

Групно тестирање ученика се организује преко школе.

www.teslabg.edu.rs, www.saobteh.edu.rs, www.ats.edu.rs, www.gradjevinska.edu.rs, www.utskola.edu.rs, www.trgovackaskola.edu.rs,www.drugaekonomska.edu.rs,  www.medicinskaskola.edu.rs,  www.farmafizio.edu.rs,www.hptskola.edu.rs,www.zts.edu.rs, www.dizajnerska.edu.rs,www.osmagimnazija.edu.rs, www.xiigimnazija.edu.rs, www.mg.edu.rs, www.cetrnaestgim.edu.rs, www.filoloska.edu.rs, www.sportskagimnazija.edu.rs  …

 

За помоћ у професионалном саветовању и усмеравању

ученици и родитељи се могу обратити школском педагогу.

 

 

Ви сте овде: Home ЗА ОСМАКЕ