Ненаставно особље

Радно место Име и презиме

Директор

ДРАГАНА ВУКОСАВЉЕВИЋ

Стручни сарадник, педагог

ГОРДАНА СТАМЕНКОВИЋ

Стручни сарадник, библиотекар

ДРАГАНА КРЕСОВИЋ

Секретар

ГОРДАНА СТУПАР

Шеф рачуноводства

МАРИНА МЛЕДЕНОВИЋ

Благајник

ИВАНА МОМЧИЛОВИЋ

Домар

ГОРАН ДИНИЋ

Сервирка

ДИВНА МИЛОШЕВИЋ

Куварица

СЕНКА МИЉАИЋ

Чистачица

СЛАВИЦА ЋИРИЋ

Чистачица

САЊА ДИНЧИЋ

Чистачица

СНЕЖАНА ЋИРИЋ

Чистачица

ДАРА БАБИЋ

Чистачица

Драгана Јаначковић

Чистачица

ЗОРКА ВУЧЕМИЛОВИЋ ШИМУНОВИЋ

Чистачица

ЈАСМИНКА МИЛАДИНОВИЋ

Чистачица

ВЕСНА ЛАЗИЋ

Чистачица

ЛИДИЈА БОГОЈЕВИЋ

Чистачица

ВЕРА МАРИНКОВИЋ

Ви сте овде: Home ОСОБЉЕ НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ