Виши разреди

Виши разреди

 

Српски језик

Зорица Мича

Оливера Дамјановић

Драгана Кресовић

Страни језици

 

Татјана Ћосић – Енглески језик

Светлана Перовић - Енглески језик

        Соња Богуновић – Немачки језик

Сања Кандолф – Руски језик

 

Ликовна култура

         Ана Гемаљевић

Музичка култура

Ана Симоновић

Историја

Гордана Стојић

Географија

Маријана Петровић Мурић

Срђан Протић

Физика

Јасна Цветковић

 

Математика

Гордана Цвркотић

Наташа Јованчић

Биологија

Бранкица Милошевић

Хемија

Љиљана Златковић

Техничко и информатичко образовање

Лидија Крсмановић

Јасмина Станојевић

Јасна Цветковић

Физичко васпитање

         Владимир Петровић

Изборна настава

 

Милош Маринковић – Верска настава

 

Гордана Стојић– Грађанско васпитање

        Ана Симоновић - Грађанско васпитање

 

Ана Гемаљевић – Цртање, сликање, вајање

 

Лидија Крсмановић – Информатика и рачунарство

         Наташа Јованчић – Информатика и рачунарство

         Гордана Цвркотић - Информатика и рачунарство

 

Ана Симоновић – Хор и оркестар

 

         Богдан Обрадовић – Обавезна физичка активности