Kонкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ 8.РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ИЗ БЕОГРАДА

Kонкурсну документацију за поступак јавне набавке мале вредности УСЛУГА ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ 8.РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ИЗ БЕОГРАДА можете преузети ОВДЕ.