Секције

Ред. бр. Подручје слободних ученичких aктивности и назив секције Руководилац секције Број часова
1.

Драмска секција

Силвана Крчмар

Весна Милић

36
2. Рецитаторска

Славица Поповић

Весна Дробњак

36
3. Математичка секција

 

Соња Јерковић

36
4. Спортска секција

Златко Тусић

36
5. Ликовна секција

Мирјана Максимовић

Душка Илић

36
6.  Мали креативац

Славица Мугвиза

Милица Милић

Данијела Страхинић

36
7. Креативна радионица Драгана Бошњаковић 36
8. Драмска секција

Оливера Дамјановић

Зорица Мича

36
9. Рецитаторска секција

Оливера Дамјановић

Зорица Мича

36
10. Ликовна секција Ненад Дедакин 36
11. Млади библиотекари Марина Станковић 36
12. Секција енглеског језика Светлана Перовић 36

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКО ПОДРУЧЈЕ

Старији узраст ( V-VIII) разред
13. Секција “Млади математичари” V-VIII Гордана Цвркотић 36
14. Секција “Млади физичари” VI-VIII Јасна Цветковић 36
15. Секција “Млади хемичари” VII-VIII Љиљана Златковић 36
16. Секција “Млади историчари” V-VIII Мирјана Вуковић 36
17. Секција “Млади географи” V-VIII Петровић Маријана 36
18. Биолошко-еколошка V-VIII

Бранкица Милошевић

36

ПОДРУЧЈЕ ПОЛИТЕХНИЧКОГ ВАСПИТАЊА И ПРОИЗВОДНОГ РАДА

Старији узраст (V-VIII) разред
19. Шта знаш о саобраћају V-VIII Лапчевић Зоран 36
20. Авиомоделарство V-VIII Лидија Крсмановић 36

ПОДРУЧЈЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ

21. Рукометна секција V-VIII Сања Миливојевић 36
22. Кошарка (дечаци) V-VIII Петровић Владимир 36
23. Кошарка (девојчице) V-VIII Петровић Владимир 36
24. Ритмичка секција V-VIII Петровић Владимир 36
25. Одбојкашка секција (девојчице) V-VIII Петровић Владимир 36

Укупан број секција је 25, са укупним бројем часова годишње 900.

 

Ви сте овде: Home СЕКЦИЈЕ