СЕКЦИЈЕ СЛОБОДНИХ УЧЕНИЧКИХ АКТИВНОСТИ

 

 

ред.бр.

Подручје слободних ученичких

активности и назив секције

Руководилац секције

Број

часова

1.

Драмска секција I, II,III, IVразред

Учитељи продуженог боравка

36

2.

Примењена уметност

Тамара Сандуловић

36

3.

Ликовна секција

Драгана Бошњаковић

36

4.

Еколошка секција

Зорана Милосављевић

36

5

Драмска секција

Оливера Дамјановић

Зорица Мича

36

6.

Рецитаторска секција

Оливера Дамјановић
Зорица Мича

36

7.

Ликовна секција

Ана Гемаљевић

36

8.

Млади библиотекари
Драгана Кресовић

36

9.

Секција енглеског језика

Светлана Перовић

36

 

 

ред.бр.

Подручје слободних ученичких

активности и назив секције

Разред
Руководилац секције

Број

часова

 

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКО ПОДРУЧЈЕ

Старији узраст ( V-VIII) разред

11.

Секција “Млади математичари”

V-VIII
Гордана Цвркотић

36

12.

Секција “Млади физичари”

VI-VIII

 Јасна Цветковић     

 

36

13.

Секција “Млади хемичари”

VII-VIII
Љиљана Златковић

36

14.

Секција “Млади историчари”

V-VIII
Мирјана Вуковић

36

15.

Секција “Млади географи”

V-VIII
Петровић Маријана

36

ПОДРУЧЈЕ ПОЛИТЕХНИЧКОГ ВАСПИТАЊА И ПРОИЗВОДНОГ РАДА

 

Подручје слободних ученичких

активности и назив секције

Разред
Руководилац секције

Број

часова

 

Старији узраст ( V-VIII) разред

 

 

16.

Шта знаш о саобраћају

V-VIII
Јасмина Станојевић

36

 

17.

Информатичка секција

V-VIII
Лидија Крсмановић

 

36

 

 

 

ПОДРУЧЈЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ

 

18.

Рукометна секција

V-VIII
Богдан Обрадовић

36

 

19.

Кошарка ( дечаци )

V-VIII
Петровић Владимир

36

 

20.

Кошарка ( девојчице )

V-VIII
Петровић Владимир

36

 

21.

Ритмичка секција

V-VIII
Петровић Владимир

36

 

22.

Одбојкашка секција (девојчице)

V-VIII
Петровић Владимир

36

 

                 

 

 

 

Ви сте овде: Home СЕКЦИЈЕ