Секције

Ред. бр. Подручје слободних ученичких aктивности и назив секције Руководилац секције Број часова
1.

Рецитаторска секција

Данијела Страхинић

36
2. Драмска секција I, II,III, IV разред

Весна Милић

Силвана Крчмар

36
3. Ликовна секција

Милица Милић

36
4. Фудбалска секција

Златко Тусић

36
5. Ликовна секција

Драгана Бошњаковић

36
6.  Ритмичка секција

Тамара Сандуловић

36
7. Еколошка секција Душка Милић 36
8. Примењена уметност

Мира Максимовић

36
9. Литерарна секција

Весна Дробњак

36
10. Драмска секција

Оливера Дамјановић

Зорица Мича
36
11. Рецитаторска секција

Оливера Дамјановић

Зорица Мича

36
12. Ликовна секција Ненад Дедакин 36
13. Млади библиотекари Драгана Кресовић  
14. Секција енглеског језика Светлана Перовић  

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКО ПОДРУЧЈЕ

Старији узраст ( V-VIII) разред
15. Секција “Млади математичари” V-VIII Гордана Цвркотић 36
16. Секција “Млади физичари” VI-VIII Јасна Цветковић 36
17. Секција “Млади хемичари” VII-VIII Љиљана Златковић 36
18. Секција “Млади историчари” V-VIII Мирјана Вуковић 36
19. Секција “Млади географи” V-VIII Петровић Маријана 36
20. Биолошко-еколошка V-VIII

Бранкица Милошевић

36

ПОДРУЧЈЕ ПОЛИТЕХНИЧКОГ ВАСПИТАЊА И ПРОИЗВОДНОГ РАДА

Старији узраст (V-VIII) разред
21. Шта знаш о саобраћају V-VIII Лапчевић Зоран 36
22. Информатичка секција V-VIII Лидија Крсмановић 36

ПОДРУЧЈЕ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ

23. Рукометна секција V-VIII Богдан Обрадовић 36
24. Кошарка (дечаци) V-VIII Петровић Владимир 36
25. Кошарка (девојчице) V-VIII Петровић Владимир 36
26. Ритмичка секција V-VIII Петровић Владимир 36
27. Одбојкашка секција (девојчице) V-VIII Петровић Владимир 36

 

 

Ви сте овде: Home СЕКЦИЈЕ