ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ 8. РАЗРЕДА – ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ

Ученици 8. разреда полагаће пробни завршни испит по следећем распореду:

9.4.2021. године у 13 часова – тест из математике

10.4.2021. године у 9 часова – тест из српског језика

10.4.2021. године у 11.30 часова – комбиновани тест.

Време израде по тесту је 120 минута.

Потребан прибор:

Математика: графитна оловка, хемијска оловка, троугао, шестар, угломер.

Српски језик и комбиновани: графитна оловка, хемијска оловка.

Ученици су обавезни да на пробном завршном испиту имају ђачку књижицу.

 

Београд, 6.4.2021. год.                                                             Директор школе

                                                                                                Данијела Страхинић